Curacao – Mountberg – Vilkår og betingelser

1.0 Introduksjon

    1.1    StickyWilds er lisensiert under Mountberg B.V, et selskap med adresse Dr. W.P. Maalweg 26, Curacao, under spillisensnummer 8048/JAZ utstedt av Antillephone Services N.V., autorisert og regulert av regjeringen på Curacao.

    1.2.  StickyWilds drives av Mountberg Ltd som fungerer som en betalingstilbyder, Mountberg Ltd., et selskap underlagt lovene på Kypros med registreringsnummer HE 355350, VAT-nummer 10355350P, og registrert adresse 101 Archiepiskopou Makariou III Avenue, Commercial Union Building, 1st floor, 1071, Nicosia, Kypros med telefonnummer +357 22 346 367.

    1.3.   Mountberg Ltd. er et 100 % datterselskap av Mountberg B.V.

    1.4    StickyWilds forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene til enhver tid.

    1.5    Vilkår og betingelser trer i kraft så snart de er publisert på denne siden, men vil aldri påvirke bonuskampanjene med tilbakevirkende kraft. Det er imidlertid spillerens ansvar å sjekke vilkårene og betingelsene regelmessig, og før man henter bonuser eller setter spill/innsatser hos StickyWilds.

 

2.0 Min konto

    2.1    For å spille spill med ekte penger hos StickyWilds, må en konto åpnes.

    2.2    Du må være minst 18 år gammel for å åpne en konto.

    2.3    Spillere som er bosatt i land som ikke er tilgjengelige på registreringssiden kan ikke registrere en konto og spille hos StickyWilds.

    2.4    Det er kun tillatt med én konto per person (ett navn, én konto, én IP-adresse). Hvis en person har mer enn en konto kalles dette «flerkonto», noe som er forbudt og fører til at slike kontoer blir lukket med umiddelbar effekt.

    2.5    Hvis spillere ønsker å spille hos casinoet vårt fra et delt datamiljø (sovesaler, bofellesskap o.l.), anbefaler vi på det sterkeste å kontakte kundestøtte først, for å unngå unødvendige sikkerhetsrutiner med tanke på flerkontoer.

 

3.0 Kontoverifisering

    3.1    Alle kontoer må verifiseres for alder, for å forhindre svindel, betalingstransaksjoner, kampanjerestriksjoner, kontostenging og lignende.

    3.2    For å foreta uttak må spillere sende inn kopier av følgende persondokumenter:

  • Kopi av personlig identifikasjonsdokument (ID, førerkort eller pass)
  • Kopi av husholdningsregning (gass, elektrisitet, vann, telefon – kan ikke være eldre enn 3 måneder) med navn og adresse tilsvarende registrert på spillerens casinokonto.

   

    3.3    Finansavdelingen kan be om et ytterligere autorisasjonsskjema for kredittkort og dokumenter

    3.4    Vennligst send kopier av dine personlige dokumenter via e-post til [email protected]

 

4.0 Uttak

    4.1    Minstebeløpet for uttak er €/$ 20 eller tilsvarende i andre valutaer, med mindre annet er oppgitt i vilkårene og betingelsene for den spesifikke kampanjen. På grunn av begrensninger hos betalingsformidleren er minstebeløpet for uttak via bankoverføring på €/$ 500 / 4500 kr. For transaksjoner innenfor EU er minstebeløpet for uttak via bankoverføring på €/$ 100 / 900 kr. 

    4.2    Alle innskudd må omsettes minst én gang før spilleren kan foreta uttak av saldo.

    4.3    Godkjente uttak utbetales til spillerens opprinnelige innskuddsmetode. Hvis spillerens innskuddsmetode ikke støtter et uttak, eller hvis uttaket ikke er mulig av andre grunner, kan uttaket utbetales til spilleren via en annen metode som spilleren har benyttet for innskudd hos StickyWilds tidligere.

    4.4    I spesielle tilfeller, vanligvis for å forhindre hvitvasking av penger, forbeholder vi retten til å utbetale spillerens uttak via en hvilken som helst metode, selv om spilleren ba om en annen. Uttaksforespørsler til kredittkort som ikke kan refunderes, utbetales enten til en e-lommebok av spillerens ønske, eller via bankoverføring. I dette tilfellet er alle behandlingsgebyrer spillerens ansvar.

    4.5    Hvis uttak er begrenset (for eksempel i tilfeller der spilleren vinner med en gratis registreringsbonus), bortfaller enhver saldo over det maksimalt tillatte beløpet fra spillerens konto etter at uttak er forespurt.

    4.6    Hvis en spiller forsøker å foreta et uttak før omsetningskravet er fullført, bortfaller bonusen og eventuelle gevinster oppnådd fra bonusen.

    4.7    StickyWilds forbeholder seg retten til å nekte eller tilbakeholde ethvert bonusbeløp eller gevinster, hvis spillerens innskutte midler ble kansellert eller nektet av betalingstjenesten.

    4.8    Finansavdelingen hos StickyWilds kan bruke opptil to (2) virkedager for å behandle uttaket, etter at alle forespurte kontoverifiseringsdokumenter er mottatt og godkjent. Store uttak kan ta lenger tid å behandle ettersom de må gjennom nøyere sjekker før de godkjennes av sikkerhetsavdelingen vår.

    4.9    StickyWilds forbeholder seg retten til å dele opp uttaket i ukentlige avdrag for alle gevinster opptil 10 000 EUR (eller tilsvarende i annen valuta). For uttak på mer enn 10 001 EUR, forbeholder StickyWilds seg retten til å dele opp uttaket i månedlige avdrag.

    4.10    Hvis StickyWilds feilaktig krediterer spillerens konto med gevinster som ikke tilhører spilleren, enten på grunn av en teknisk, menneskelig eller annen feil, forblir beløpet StickyWilds’ eiendom, og beløpet overføres fra spillerens konto. Hvis spilleren har foretatt uttak av midlene som ikke tilhører han før StickyWilds blir klar over feilen, uten at det berører andre rettsmidler eller handlinger som kan være tillatt av lov, utgjør det feilaktig utbetalte beløpet en gjeld som spilleren skylder StickyWilds. I tilfelle feilkreditering, forpliktes spilleren til å varsle StickyWilds øyeblikkelig via e-post.

    4.11    StickyWilds foretar ytterligere verifiseringsprosedyrer for alle utbetalinger som overstiger € 2000 (19 000 kr, $ 2000). StickyWilds forbeholder seg uansett retten til å utføre slike verifiseringsprosedyrer i tilfeller ved lavere utbetalingsbeløp til spilleren.

 

5.0 Bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering

    5.1    Vi er underlagt lover om anti-hvitvasking og terrorfinansiering og må i den forbindelse utføre kundekontroll.                

    5.2    Informasjonen gitt oss med vår kundekontroll som hensikt, skal håndteres i henhold til denne personvernerklæringen.

    5.3    Spilleren samtykker herved at vi skal bruke informasjonen fra han/henne for våre forpliktelser for kundekontroll, for å utføre offentlige søk og utføre sjekker for å verifisere informasjonen som er gitt oss.

    5.4    Mens vi utfører tiltakene våre for kundekontroll kan spilleren fortsette å bruke kontoen sin. Han/hun tillates derimot ikke å gjennomføre noen uttak fra en slik konto inntil verifiseringsprosedyrene er fullført.

    5.5    I de tilfeller der vi ikke får gjennomført kundekontrollforpliktelsene våre fordi vi ikke har mottatt den påkrevde informasjonen fra spilleren, eller vi av annen grunn ikke får verifisert identiteten, kan ingen aktivitet foretas fra kontoen, og kontoen blokkeres og/eller stenges. I slike tilfeller skal vi tilbakebetale alle innskutte midler som gjenstår på kontoen på tidspunktet den blokkeres og/eller avsluttes, bortsett fra i de tilfeller det er nødvendig for oss å forsinke eller tilbakeholde betaling av alle eller noen av spillerens midler for å overholde våre juridiske forpliktelser.

    5.6    Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon og dokumentasjon for å overholde våre kundekontrollforpliktelser, og all kommunikasjon for fremskaffelse av informasjon/dokumentasjon kan ikke anses som en endelig kommunikasjon i den forbindelse.

    5.7    Hvis vi blir oppmerksom på eller mistenker at informasjonen spilleren har gitt oss er falsk, avbryter vi registreringen og tar andre tiltak som kan være påkrevd av oss i henhold til lov. Vi utbetaler ingen gevinster i slike tilfeller.

 

6.0 Ansvarlig spill

    6.1    Spilleren kan etter eget skjønn velge å begrense beløpet som kan settes inn, tapes og/eller omsettes for enhver valgt dagsperiode. Hvis spilleren når denne grensen, er det ikke mulig å foreta innskudd / sette noen innsatser før summeringen av innsatsene, inkludert det som forsøkes å settes, utført dagen i den valgte perioden, frem til den angitte grensen utløper.

    6.2    Spilleren kan etter eget skjønn velge å angi et maksimal øktgrense for hvor lenge man kan være innlogget på nettsiden. Etter at perioden utløper, blir spilleren logget ut av nettsiden, og all spillfremgang stoppes.

    6.3    Spilleren kan etter eget skjønn velge å begrense tilgangen til kontoen (innlogging) for en ubestemt periode der kontoen ikke er tilgjengelig igjen.

    6.4    Spilleren kan velge å begrense tilgangen til kontoen (innlogging) sin for en egendefinert tidsperiode, der kontoen ikke er tilgjengelig og gjenværende saldo fryses. Spilleren kan enten bruke midlene etter at den angitte tidsperioden utløper, eller be om at de overføres tilbake til spillerens bankkonto.

    6.5    Alle begrensninger nevnt ovenfor kan angis av spilleren via kontoen i «Kasse» og «Grenser»-seksjonen i portalen vår.

    6.6    Enhver forespørsel om selvekskludering gjelder kun for merkevaren som spilleren er medlem av for øyeblikket (for eksempel WWW.STICKYWILDS.COM), og inkluderer ikke andre nettsider som drives av oss.

    6.7    Alle begrensninger og ekskluderinger trer i kraft umiddelbart når de angis og bekreftes i innstillingene i «Grenser»-seksjonen under «Kasse» i portalen vår. Hvis spilleren ønsker å fjerne en selvvalgt begrensning eller grense, må spilleren be om en ny grense i «Kasse» og «Grenser»-seksjonen i portalen vår. Slike endringer trer i kraft etter 24 timer etter at forespørselen er mottatt av nettstedets kundestøtte.

 

7.0 Databeskyttelse

    7.1    Vi garanterer herved å iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å forsikre sikkerheten på systemene våre og integriteten på dataene som overføres på nettstedet vårt. Du garanterer herved å foreta rimelige tiltak for å sørge for sikkerheten på systemene dine og integriteten på dataene som overføres til oss.

    7.2    Spilleren erkjenner herved at personopplysningene sine behandles av lisensinnehaveren eller av en annen person, selskap eller firma tilknyttet eller på annet sett engasjert av lisensinnehaveren for å levere tjenester for å gjøre det mulig for oss å tilby tjenestene til spilleren slik det er angitt i disse vilkårene og betingelsene. Vi skal behandle spillerens personopplysninger i henhold til personvernerklæringen på denne nettsiden. Vi skal overholde og inngå avtaler med tilknyttede personer, selskaper eller firmaer eller enhver annen person, selskap eller firma engasjert av dem for å levere tjenester til dem og som behandler personopplysninger på deres vegne, for å forsikre etterlevelse av all relevant lovgivning og reguleringer relatert til håndtering og behandling av slike personopplysninger.

    7.3    Vennligst se personvernerklæringen for mer informasjon.

 

8.0 Klager

    8.1    Spilleren kan kontakte kundestøtte[email protected] og i henhold til instruksjonene som finnes på nettstedet for å levere klager på tjenestene våre.

    8.2    Klager håndteres av kundestøtteteamet og eskaleres innad i organisasjonen ved behov. Spilleren skal informeres om klagen til et rimelig nivå.

    8.3    Spilleren har rett til å ta uløste tvister til Antillephone Services N.V. via [email protected].

 

9. Styrende lov

    9.1    Disse vilkårene og betingelsene skal styres av lovene på Curacao.

Partene er enige om at enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, eller derav brudd, opphør eller ugyldighet, skal sendes til den eksklusive jurisdiksjonen til Curacao.

Betalinger behandles av Mountberg Ltd, og ved betalingstvister gjelder kypriotisk lov.

    9.2   Du er selv ansvarlig for å følge gjeldene lover i bostedslandet ditt, og om du er tillatt av gjeldende lov i bostedslandet ditt til å spille og dermed åpne en konto hos oss. Vi tar overhodet ikke ansvar hvis du bryter eller foretar lovbrudd av gjeldende lov. Ellers forbeholder vi oss retten til å anvise kontoregistreringen din, eller til å deaktivere kontoen din uten noe ansvar overfor deg.  

 

10. Begrensede land

Afghanistan, Albania, Australia, Bahamas, Barbados, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Burundi, Cambodia, Central African Rep, China, Congo the Democratic Republic, Cuba, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Hong Kong, Iran, Islamic Republic of Iraq, Israel, Jamaica, Jordan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libya, Lithuania, Mali, Malta, Mauritius, Moldova, Montenegro, Myanmar, Netherlands, Nicaragua, North Korea, Panama, Pakistan, Russian Federation, Serbia, Singapore, Somalia, South Korea South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Syria, Trinidad & Tobago Tunisia, Turkey, Uganda, United Kingdom, Ukraine, USA, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

11. Begrensninger for NetEnt-spill

    11.1    Absolutt begrensning

NetEnt tillater ikke at NetEnt-casinospill leveres til en enhet som opererer i enhver av jurisdiksjonene nevnt nedenfor (uavhengig av om NetEnt-casinospill leveres til en enhet i den jurisdiksjonen eller ikke) uten de nødvendige lisensene. Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Mexico, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA.

    11.2.    Svartelistede territorier

Ingen NetEnt-casinospill kan tilbys i følgende territorier:

Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Australia, Bahamas, Botswana, Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Ecuador, Etiopia, Frankrike, Ghana, Guyana, Hong Kong, Italia, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Latvia, Litauen, Mexico, Namibia, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Panama, Filippinene, Portugal, Romania, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Sudan, Syria, Taiwan, Trinidad og Tobago, Tunisia, Uganda, Storbritannia, USA, Jemen, Zimbabwe.

    11.3.    Svartelistede territorier for merkevarespill

        11.3.1    I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, kan ikke videoautomaten Planet of the Apes tilbys i følgende territorier:

Aserbajdsjan, Kina, India, Malaysia, Qatar, Russland, Thailand, Tyrkia, Ukraina.

        11.3.2    I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, kan ikke videoautomaten Vikings tilbys i følgende territorier:

Aserbajdsjan, Kambodsja, Canada, Kina, Frankrike, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Ny-Guinea, Qatar, Russland, Sør-Korea, Thailand, Tyrkia, Ukraina, USA.

        11.3.3    I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, kan ikke videoautomaten Narcos tilbys i følgende territorier:

Indonesia, Sør-Korea.

        11.3.4    I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, kan ikke videoautomaten Street Fighter tilbys i følgende territorier:

Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Bahamas, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brasil, De britiske jomfruøyene, Canada, Caymanøyene, Kina, Chile, Clipperton Island, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica , Dominikanske republikk, El Salvador, Grønland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Martinique, Mexico, Montserrat, Navassa Island, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saba, Saint Barthélemy, Saint Eustatius, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre og Miquelon, Saint Vincent og Grenadinene, Sør-Korea, Surinam, Turks- og Caicosøyene, USA, Uruguay, De amerikanske jomfruøyene, Venezuela.

        11.3.5    I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, kan ikke videoautomaten Fashion TV tilbys i følgende territorier:

Cuba, Jordan, Tyrkia, Saudi-Arabia.

    11.4.     Universal Monsters (Dracula, Creature from the Black Lagoon, Phantoms Curse og The Invisible Man) kan kun spilles i følgende territorier:

Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Russland, San Marino, Serbia, Ukraina, Nord-Makedonia, Tyrkia, Østerrike, Kypros, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Slovakia og Slovenia.

12. Avslutning av konto

   12.1    En spiller kan be om permanent eller midlertidig stenging av kontoen sin ved å kontakte kundestøtte på e-post.


   12.2    Når du ber om stenging av kontoen din returnerer vi eventuell utestående saldo på kontoen din til deg, ved å bruke den samme betalingsmetoden som ble brukt ved innskudd på kontoen din, eller andre aksepterte, oppdaterte betalingsmetoder som du har benyttet, bortsett fra de tilfeller der vi holder tilbake slike beløp på bakgrunn av juks, uregelmessig spill, samarbeid, svindel og kriminell aktivitet, eller for brudd på disse generelle vilkårene og betingelsene. Hvis det ikke er mulig å betale ut hele saldoen på en gang på grunn av betalingsbegrensninger eller andre grunner, forblir kontoen åpen inntil hele beløpet er mottatt av spilleren.

   12.3    Casinoet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å deaktivere kontoen din permanent til enhver tid og uansett grunn. Enhver saldo på kontoen din ved en slik kontoavslutning blir kreditert til kreditt-/bankkortet ditt og/eller sendt til deg via sjekk eller bankoverføring, bortsett fra de tilfeller der vi holder tilbake slike beløp på bakgrunn av juks, uregelmessig spill, samarbeid, svindel og kriminell aktivitet, eller for brudd på disse generelle vilkårene og betingelsene.

   12.4    StickyWilds forbeholder seg imidlertid retten til etter eget skjønn å annullere gevinster og konfiskere enhver saldo ved følgende omstendigheter:

    a.    Hvis du har mer enn én aktiv konto hos StickyWilds;
    b.    Hvis navnet på spillerkontoen din ikke stemmer overens med navnet på betalings- eller uttaksmetoden benyttet (inkludert kredittkort, e-lommebøker, pengeoverføringer o.l.) brukt ved innskudd/uttak til/fra kontoen din;
    c.    Hvis du oppgir ugyldige eller misledende opplysninger på spillerprofilen din ved registrering;
    d.    Hvis du ikke er av myndig alder i provinsen/staten/fylket/landet og/eller jurisdiksjonen der du er bosatt;
    e.    Hvis du har tillatt eller gitt (bevisst eller ubevisst) noen andre tilgang til kontoen, enten for spill eller andre grunner;
    r.    Hvis du ikke har spilt på individuelt grunnlag kun for personlig underholdning (det vil si at du har spilt på profesjonelt vis, med hensikt å utnytte bonusene våre, eller i samband med andre spillere som en del av en klubb, gruppe og lignende;
    g.    Hvis du har benyttet «charge back» (tilbakebelastning) på noen av innskuddene som er utført med kredittkort eller andre tilgjengelige betalingsmetoder tilknyttet kontoen din, eller har truet med å benytte «charge back»;
    h.    Hvis det oppdages konspirering, juks, utføring av kriminelle aktiviteter slik som hvitvasking av penger eller uredelig virksomhet;
    i.    Hvis det fastslås at du har benyttet eller laget et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer «bot») utviklet spesifikt for å beseire StickyWilds; eller hvis du har uregelmessige spill-/innsats-/omsetningsmønstre, eller mistenkelige eller irregulære innsatsstrategier;
    j.    Hvis du benytter nettstedet eller kontoen din i ond tro;
    k.    Hvis vi blir klar over at du har spilt hos andre nettcasinoer under hvilken som helst av de ovennevnte omstendighetene